RAPORLAR

           
 
      1. "Termik Santrallerin Hava Kirliliği Modellemesi: Çanakkaleve Biga Yarımadası," TEMA Vakfı, 2017
          

          


             2. "Termik Santrallerin Maliyeti: Alternatif Bir Değerlendirme," Ekoloji Kolektifi, 2017
        

             

             3. "Türkiye'de Hava Kirliliği: Kara Rapor," Temiz Hava Hakkı Platformu, 2016
         

             
             4. "İklim Hareketine Geçmenin Yan Faydaları: Türkiye İklimTaahhüdünün Değerlendirmesi", New Climate Institute, CAN Europe, 2016
         
  

             5. "Ödenmeyen Sağlık Faturası: Türkiye'de Termik SantrallerBizi Nasıl Hasta Ediyor," HEAL (Sağlık ve Çevre Birliği), 2015


             6. Türkiye için Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri," WWF, İPM, 2015                                                   
   


             7. "Termik Santral Etkileri, Uzman Raporu: Konya Kapalı Havzası," TEMA Vakfı, 2014 

      


 
      9.  "Türkiye’de Kömür ve Yenilenebilir Enerji Teşvikleri" Sevil Acar, Lucy Kitson ve Richard Bridle, Mart 2015 

Yorumlar